Ouderraad

Ondersteuning van de school

Samen verantwoordelijk
School is verantwoordelijk voor het aanbod van het onderwijs, ouders kunnen daarbij een ondersteunende rol spelen. Dat kan bijvoorbeeld door mee te helpen bij het organiseren van activiteiten voor de leerlingen, denk daarbij aan de schoolreisjes, Sinterklaas, Kerstmis, Carnaval, de Koningsspelen en natuurlijk de Uit-je-Kunstdag. 
De Ouderraad speelt ook een belangrijke rol in het vinden en aansturen van de groepsouders.
Voor de activiteiten die worden georganiseerd, is vaak extra hulp nodig. Via de Per Omgaande worden oproepen geplaatst, waarna u zich kunt aanmelden. Uw hulp wordt erg op prijs gesteld!

Samenstelling van de Ouderraad
De Ouderraad bestaat uit de volgende ouders:
Tinet van Dijk  (voorzitter)
Ellen van der Heijden  (secretaris)
Chantal Arts  (penningmeester)
Marjon Baggermans
Cindy Ankone,
Annemarie van Hout
Judith Kling
Judith Busser


Ouderbijdrage
Het onderwijs aan uw kind wordt bekostigd vanuit het ministerie. Die bekostiging voorziet niet in de extra zaken (zoals hierboven genoemd). Om deze activiteiten te kunnen organiseren, vraagt de Ouderraad een jaarlijkse vrijwillige ouderbijdrage aan alle ouders. Deze gelden worden door de penningmeester van de Ouderraad beheerd. Via de Per Omgaande ontvangt u elk jaar een overzicht van de inkomsten en uitgaven.

De ouderbijdrage is voor schooljaar 2018-2019 vastgesteld op € 30,- per kind per schooljaar, ongeacht het aantal kinderen per gezin.
Leerlingen die tot de herfstvakantie instromen betalen € 18,-  (excl. schoolreisje).
Na de herfstvakantie bedraagt de ouderbijdrage € 15,-.
Vanaf januari betalen de instromers € 8,-.

Agenda

Kalender
<
April
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo