Medezeggenschapsraad

Behartiging van belangen

Elke school heeft een medezeggenschapsraad (MR). De Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) schrijft dat voor. De MR is er om mee te denken met de school, zodat er goede beslissingen genomen worden voor personeel, ouders en kinderen en behartigt hun belangen.
De MR praat, denkt en beslist mee met de directie over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op onze school, en levert daarmee een bijdrage aan de kwaliteit van het onderwijs. Dit kan gaan over bijvoorbeeld de begroting en de beleidsplannen op financieel, organisatorisch en onderwijskundig gebied, vakanties, personeelsformatie, veiligheid of schoolplan.
Voor heel wat belangrijke beslissingen is de school verplicht eerst het personeel te raadplegen en vaak ook de ouders. Dat gebeurt via de MR. Er zijn verschillende soorten beslissingen, namelijk:

  • Beslissingen waarvoor instemming van de MR vereist is.
  • Beslissingen waarover de MR eerst advies moet geven.
  • Beslissingen waarover de schoolleiding de MR moet informeren.
Jaarlijks maakt de MR een verslag van haar activiteiten. Het jaarverslag  over 2021-2022 vindt u hier.
 
De MR van Den Omgang bestaat uit drie ouders (oudergeleding) en drie leerkrachten (personeelsgeleding):
Ouders:
  • Miriam Verstegen 
  • Matthieu de Klein 
  • Inge Reijnen
Leerkrachten:
  • Jorien van der Leest 
  • Niek van Heuvelen 
  • Daphne Dollevoet 
Wilt u bepaalde onderwerpen besproken hebben binnen de MR? Neem dan contact op met de MR via:  mr.denomgang@optimusonderwijs.nl. U kunt ook altijd één van de MR leden aanspreken om over een bepaald onderwerp of vraagstuk van gedachten te wisselen.
 
Vergaderdata 2022-2023
Dag datum
dinsdag 27 september
maandag 14 november
maandag 16 januari
dinsdag 21 maart
woensdag 10 mei
donderdag 22 juni

 

Agenda

Kalender
<
Maart
>
Ma
Di
Wo
Do
Vr
Za
Zo
Eerstkomende activiteiten: